Masomboly manakaiky ny tantsaha

15 ha no velaran-tany famokarana masomboly efa voajarin’ny fandaharan’asa DEFIS eo ambany fiahian’ny MAEP ary vatsin’ny FIDA vola ao Agnarafaly, Kaominina Ifotaka Distrikan’Amboasary ka ny 6 ha efa voavoly masomboly katsaka
Read More...