SNDR: mila fanavaozana

Foto-tsakafo tsy afa-misaraka amin’ ny Malagasy ny vary, ary harem-pirenena ny fananana azy. Misy araka izany ny paik’ady nasionaly (SNDR) ho fampiroboroboana ny voka-bary eto Madagasikara. Efa lany andro izany tamin’ny taona 2020 ka mila
Read More...