Madagascar et Chine : la coopération renforcée

SEM l’Ambassadeur de Chine, YANG Xiaorong Anosy a fait une visite de courtoisie auprès du  Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Lucien RANARIVELO le 01 Mars 2019. 

La rencontre s’est focalisée sur la revue des projets de coopération entre la Chine et Madagascar dans le domaine de l’Agriculture.  Les points de focus ont été : (i) l’augmentation  de la production rizicole, notamment le riz hybride à travers l’amélioration des semences, (ii) le renforcement de capacités des techniciens agricoles par la formation et (iii) la participation du MAEP (Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche) à la Foire Internationale de la Production Rurale en Chine le mois de Juin prochain.

Partenaire de longue date, le Gouvernement Chinois a déjà fourni des appuis agricoles pour les paysans malgaches.  300 tonnes de semences seront octroyés vers  le mois d’octobre prochain.

Nitsidika an’ Andriamatoa Ministry ny fambolena,  Fiompiana ary ny Jono, RANARIVELO Lucien, ny Ambasadaorin’ny Chine SE Mme YANG Xiaorong, ny 01 martsa 2019, tao amin’ny toeram-piasany tao Anosy.

Tanjon’ny fihaonana ny hanamafisana sy hanatsarana hatrany ny fiaraha-miasan’ny Firenena 2 tonta. Fantatra fa efa lasa lavitra i Chine amin’ny seha-pamokarana ary voalohany izy amin’ny famokarana vary safihotra ka amin’izany indrindra no hitondrany fampitaovana ho an’ny Ministeran’ny Fambolena,  Fiompiana ary Jono. Araka izany, hisy ny fifampizarana traikefa, fizarana masomboly amin’izay karazana vary safiotra izay, manodidina ny 300 taonina eo ho eo farafahakeliny amin’ny faran’ity taona ity. Hitohy ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny teknisianina malagasy amin’ny alalan’ny fampiofanana azy ireo any Chine.  Noresahana nandritry ny fihaonana, fa hisy ny foara iraisam-pirenena mahakasika ny famokarana eo amin’ny sehatry ny fambolena, fiompiana ary ny jono amin’ny volana jona, izay hatao any Chine, ka voaasa ny Ministra handray anjara.

Source: Communication MAEP

Date: 01/03/2019

Retour

Comments are closed.