Ilaina ny manana rafitra ara-tsakafo maty paika maharitra sy lovainjafy Ilaina ny manana rafitra ara-tsakafo maty paika maharitra sy lovainjafy

Ilaina ny manana rafitra ara-tsakafo maty paika maharitra sy lovainjafy 

Fampiofanana ireo veterinera ho fitandrovana ny fahasalaman’ ny biby. Fampiofanana ireo veterinera ho fitandrovana ny fahasalaman’ ny biby.

Fampiofanana ireo veterinera ho fitandrovana ny fahasalaman’ ny biby. 

Faritra Vakinankaratra: manomboka ny tetikasa PAPAM Faritra Vakinankaratra: manomboka ny tetikasa PAPAM

Faritra Vakinankaratra: manomboka ny tetikasa PAPAM 

Seha-pihariana katsaka Bongolava: tratra ny tanjon’ny PROSPERER Seha-pihariana katsaka Bongolava: tratra ny tanjon’ny PROSPERER

Seha-pihariana katsaka Bongolava: tratra ny tanjon’ny PROSPERER 

Hommage à l’Académicien Professeur Yuan Longping, père du riz hybride Hommage à l’Académicien Professeur Yuan Longping, père du riz hybride

Hommage à l'Académicien Professeur Yuan Longping, père du riz hybride 

« Titre vert » ho fampanànan’asa ny tanora : notoloran’ny Filoham-pirenena ny taratasim-bola mitentina 5 milliara ariary mahery « Titre vert » ho fampanànan’asa ny tanora : notoloran’ny Filoham-pirenena ny taratasim-bola mitentina 5 milliara ariary mahery

« Titre vert » ho fampanànan’asa ny tanora : notoloran'ny Filoham-pirenena ny taratasim-bola mitentina 5 milliara ariary mahery 

MAEP/CASEF : nametraka « Laboratoire de micropolluants » voaloany eto Madagasikara ao amin’ ny LHAE IPM. MAEP/CASEF : nametraka « Laboratoire de micropolluants » voaloany eto Madagasikara ao amin’ ny LHAE IPM.

MAEP/CASEF : nametraka « Laboratoire de micropolluants » voaloany eto Madagasikara ao amin’ ny LHAE IPM. 

Ady amin’ny kolikoly ho fanatsarana ny tontolon’ny famokarana Ady amin’ny kolikoly ho fanatsarana ny tontolon’ny famokarana

Ady amin’ny kolikoly ho fanatsarana ny tontolon’ny famokarana 

Tetikasa « e-Phyto» : Fanamarinana nomerika ny fahasalaman’ny zava-maniry Tetikasa « e-Phyto» : Fanamarinana nomerika ny fahasalaman’ny zava-maniry

Tetikasa « e-Phyto» : Fanamarinana nomerika ny fahasalaman’ny zava-maniry 

Fanjarian-tsakafo ao amin’ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana: hanomboka ny tetikasa MAHARO

Fanjarian-tsakafo ao amin'ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana: hanomboka ny tetikasa MAHARO 

ACTUALITES


Fanomezantsoa Lucien RANARIVELO
MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE

Rue Pierre Stibbe Anosy Antananarivo Madagascar