Hommage à l’Académicien Professeur Yuan Longping, père du riz hybride Hommage à l’Académicien Professeur Yuan Longping, père du riz hybride

Hommage à l'Académicien Professeur Yuan Longping, père du riz hybride 

« Titre vert » ho fampanànan’asa ny tanora : notoloran’ny Filoham-pirenena ny taratasim-bola mitentina 5 milliara ariary mahery « Titre vert » ho fampanànan’asa ny tanora : notoloran’ny Filoham-pirenena ny taratasim-bola mitentina 5 milliara ariary mahery

« Titre vert » ho fampanànan’asa ny tanora : notoloran'ny Filoham-pirenena ny taratasim-bola mitentina 5 milliara ariary mahery 

MAEP/CASEF : nametraka « Laboratoire de micropolluants » voaloany eto Madagasikara ao amin’ ny LHAE IPM. MAEP/CASEF : nametraka « Laboratoire de micropolluants » voaloany eto Madagasikara ao amin’ ny LHAE IPM.

MAEP/CASEF : nametraka « Laboratoire de micropolluants » voaloany eto Madagasikara ao amin’ ny LHAE IPM. 

Ady amin’ny kolikoly ho fanatsarana ny tontolon’ny famokarana Ady amin’ny kolikoly ho fanatsarana ny tontolon’ny famokarana

Ady amin’ny kolikoly ho fanatsarana ny tontolon’ny famokarana 

Tetikasa « e-Phyto» : Fanamarinana nomerika ny fahasalaman’ny zava-maniry Tetikasa « e-Phyto» : Fanamarinana nomerika ny fahasalaman’ny zava-maniry

Tetikasa « e-Phyto» : Fanamarinana nomerika ny fahasalaman’ny zava-maniry 

Fanjarian-tsakafo ao amin’ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana: hanomboka ny tetikasa MAHARO

Fanjarian-tsakafo ao amin'ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana: hanomboka ny tetikasa MAHARO 

Tsy fihinana ny hazandrano “Fano” amin’ny vanim-potoana mafana Tsy fihinana ny hazandrano “Fano” amin’ny vanim-potoana mafana

Tsy fihinana ny hazandrano “Fano” amin’ny vanim-potoana mafana 

Fanjarian-tsakafo ao amin’ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana : hatomboka ny tetikasa MAHARO Fanjarian-tsakafo ao amin’ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana : hatomboka ny tetikasa MAHARO

Fanjarian-tsakafo ao amin’ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana : hatomboka ny tetikasa MAHARO 

Sahandriaka voaaro, antoky ny fampitomboana ny vokatra. Sahandriaka voaaro, antoky ny fampitomboana ny vokatra.

Sahandriaka voaaro, antoky ny fampitomboana ny vokatra. 

Vonona hiatrika ara-potoana ny « fièvre aphteuse » sy ny « peste des petits ruminants » ny DSV Vonona hiatrika ara-potoana ny « fièvre aphteuse » sy ny « peste des petits ruminants » ny DSV

Vonona hiatrika ara-potoana ny « fièvre aphteuse » sy ny « peste des petits ruminants » ny DSV 

ACTUALITES


Fanomezantsoa Lucien RANARIVELO
MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE

Rue Pierre Stibbe Anosy Antananarivo Madagascar