Ho voarindrana tsara kokoa ny famokarana noho ny fisian’ny hotline 321 Ho voarindrana tsara kokoa ny famokarana noho ny fisian’ny hotline 321

Ho voarindrana tsara kokoa ny famokarana noho ny fisian’ny hotline 321 

Fifanaovan-tsonia teo amin’ny MAEP sy ny “Fondation AXIAN” ary ny Sekoly Ambony mpanofana ho injenieran’ny Fambolena (ESSA) Antananarivo Fifanaovan-tsonia teo amin’ny MAEP sy ny “Fondation AXIAN” ary ny Sekoly Ambony mpanofana ho injenieran’ny Fambolena (ESSA) Antananarivo

Fifanaovan-tsonia teo amin’ny MAEP sy ny “Fondation AXIAN” ary ny Sekoly Ambony mpanofana ho injenieran’ny Fambolena (ESSA) Antananarivo 

Avaozina sy hatsaraina ny lalàna mifehy ny tontolon’ny veterinera eto Madagasikara Avaozina sy hatsaraina ny lalàna mifehy ny tontolon’ny veterinera eto Madagasikara

Avaozina sy hatsaraina ny lalàna mifehy ny tontolon’ny veterinera eto Madagasikara 

Fitsinjovana ny sosialim-bahoaka Fitsinjovana ny sosialim-bahoaka

Fitsinjovana ny sosialim-bahoaka 

Fampiroboroboana ny lalam-pihariana Voamaina na « Légumineuse ». Fampiroboroboana ny lalam-pihariana Voamaina na « Légumineuse ».

Fampiroboroboana ny lalam-pihariana Voamaina na « Légumineuse ». 

Fampitaovana DMM 12 avy amin’ ny Fandaharanasa DEFIS. Fampitaovana DMM 12 avy amin’ ny Fandaharanasa DEFIS.

Fampitaovana DMM 12 avy amin’ ny Fandaharanasa DEFIS. 

SNDR: mila fanavaozana SNDR: mila fanavaozana

SNDR: mila fanavaozana 

« Any amin’ny faran’ny volana martsa any isika vao afaka manamarina, raha sanatria mitohy ny tsy fisian’ny orana sy ny tsy fahampian’ny rano, hoe hihena hatraiza ny voka-bary » « Any amin’ny faran’ny volana martsa any isika vao afaka manamarina, raha sanatria mitohy ny tsy fisian’ny orana sy ny tsy fahampian’ny rano, hoe hihena hatraiza ny voka-bary »

« Any amin’ny faran’ny volana martsa any isika vao afaka manamarina, raha sanatria mitohy ny tsy fisian’ny orana sy ny tsy fahampian’ny rano, hoe hihena hatraiza ny voka-bary » 

Antso vonjy taitra ho an’ny Faritra Atsimon’ny Nosy Antso vonjy taitra ho an’ny Faritra Atsimon’ny Nosy

Antso vonjy taitra ho an’ny Faritra Atsimon’ny Nosy 

Toromarika sy fomba fijery mitovy no nomena an’ireo tomponandraikitra voalohany rehetra ao amin’ny MAEP. Toromarika sy fomba fijery mitovy no nomena an’ireo tomponandraikitra voalohany rehetra ao amin’ny MAEP.

Toromarika sy fomba fijery mitovy no nomena an’ireo tomponandraikitra voalohany rehetra ao amin’ny MAEP. 

ACTUALITES


Fanomezantsoa Lucien RANARIVELO
MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE

Rue Pierre Stibbe Anosy Antananarivo Madagascar