Mampi-Foot

Vao tonga teto Antsakoamanondro AMBANJA izahay ny volana Febroary 2014 dia nahatsapa fa tsy ampy fialam-boly ny tanora tety.Ny hamaroan’ireo tanora mandray zava mahadomelina no porofon’izany.
Ny fitaomana azy ireo hiala voly no vahaolana hitanay.Nanomboka nilalao baolina kitra izahay, nanantona ry zareo ary samy nanangana Ekipa avy ny isam-pokotany ka nanomana “match” ny tao amin’ny Firaisana Antsakoamanondro, mba handraisan’ireo Ekipa rehetra ireo anjara.
Anisan’izany ny “Coupe 26” izay efa notsahivina tetsy aloha. Maro dia maro no tonga nanatrika rehefa misy “match” indrindra fa hoe: “ EASTA PRO #…”
Mahafinaritra satria “MAMPISOMA LABOLY JIABY IZAHAY”

Source:  R. Victorieu Délegué de la 5 ème Promotion