Documentation et Archives

Au service de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Catégorie : Actualités

Tafatsangana ny Drafi-pirenena ho Fikajiana sy ho Fitantanana lovain-jafy ny Atsantsa sy ny Makomba eto Madagasiakara

Notontosaina ny Alakamisy 06 Jona 2019 tao amin’ny efitra fivoriana ao amin’ny hotely Grands Melis Analakely ny fandaniana ny drafim-pirenena ho fikajiana sy fitantanana lovain-jafy ny Atsantsa sy Makomba eto Madagasikara, ka tafatsangana antsakany sy an-davany  izany. Vokatra misy eto Madagasikara nandritry ny 100 taona izay ny Atsantsa. Hita ankehitriny fa miha lany tamingana ny […]

Documentation et Archives © 2019 DCSI/MAEP