27 taonina »soucrils » sy « trips »saika ahondrana antsokosoko no sarona

« Soucrils » sy « trips »milanja 27 taonina no tratra tamina tera-tany sinoa tetsy Ampefiloha Ambodirano izay saika  ahondrana any ivelany.Vokatry ny fiaraha-miasa avy amin’ny olona tsara sitrapo no nazahoana ny loharanom-baovao.Nidina nanao ny fisavana ifotony teny an-toerana ny alakamisy 05 septambra 2019 ny avy ao amin’ny sampana fikarohana  heloka be vava eo anivon’ny zandarimaria Nationaly eo Fiadanana  sy ny avy ao amin’ny Minisitera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (MAEP).

Misy ny didim-panjakana izay nivoaka tamin’ny volana janoary 2019 izay mandrara ny fanondranana omby sy izay rehetra mikasika izany. Ka manoloana ny  fandikan-dalana toy izao dia nandray  fepetra  ny MAEP amin’ ny fanapotehana ireo entana tratra ireo. Aorinan’ny famotorana ity tera-tany sinoa ity dia ho entina eo anivon’ny ambaratongam-pahefana mahefa ny raharaha.

27 tonnes de « soucrils » et d' »abats de zébus »saisis par les autorités

27 tonnes de « soucrils » et d’« abats de zébus » qui étaient sur le point d’être exportés par un chinois, ont été saisis par la section criminelle de la gendarmerie nationale de Fiadanana, le 05 septembre 2019 à Ampefiloha Ambodirano. La source de l’information venait de la coopération des bonnes personnes.

 Notons que le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a sorti un décret d’interdiction d’exportation de zébu (corps, peau, cornes, abats …) sous référence n° 2019-046 et lois 2006. 030 du 26 novembre 2016. Face à ces violations, le MAEP a pris des mesures pour incinérer ces produits dont la traçabilité est inconnue. La suite de l’enquête sera placée sous la juridiction des autorités.

Retour

Comments are closed.