FIA 2019: afaka mitondra fivoarana lehibe ho an’ny famokarana malagasy

Sehatra iray ahafahana mametraka ireo tetikasa sy paik’ady rehetra entina manatsara ny famokarana amin’ny ankapobeny ny FIA. Fotoana iray ihany koa hifandraisan’ireo mpiantsehatra rehetra ho fanavaozana sy fanatsarana ny fomba famokarana ho an’ny fahavitan-tena ara-tsakafo, indrindra mba ahafahana mijery ny hirika hanondranana ny vokatra.

Isan’ny  sehatra lehibe iray voizina mandritra ny hetsika ny fampiroboroboana ny “agribusiness”, amin’ny alalan’ny B2B, ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ireo sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny tantsaha mpamokatra, sns.

Mandritry ny hetsika dia hisy ny famelabelaran-kevitra maro hifantoka tanteraka amin’ny paik’adin’ny Ministera mandritry ny dimy taona ho avy, izay entina hanatratrarana ny “contrat/programme” sy ireo fomba entina anatanterahana izany toy ny «agrégation » sy ny  « mécanisme de financement agricole».

Nandritry ny valan-dresaka faharoa  ho an’ny mpanao gazety natao tao amin’ny Louvre Antaninarenina ny 04 Septambra 2019, ho fanomanana ny FIA andiany fahatelo no nahitana taratra fa afaka mitondra fampivoarana lehibe ho an’ny famokarana malagasy ny hetsika.

———————————————–

FIA 2019 : développer le secteur Agricole Malagasy

La FIA est une plate-forme  d’amélioration de la production agricole. C’est également une opportunité pour tous les acteurs d’innover et d’améliorer le processus de production qui correspond aux attentes du marché.

L’un des points forts de cette foire est le développement de l’agroalimentaire ou « l’agribusiness », à travers le B2B, l’échange interentreprises, le dialogue entre le secteur privé et le secteur privé avec les paysans producteurs, etc.

Des conférences sur le Plan Emergence Madagascar du MAEP, sur l’agrégation et sur le mécanisme de financement agricole seront présentées par le MAEP durant cette foire.

La deuxième conférence de presse tenue au Louvre Antaninarenina le 04 septembre 2019, pour la préparation de la troisième édition de la FIA a révélé que l’événement pourrait apporter des améliorations significatives à la production agricole malagasy.

Date: 04/ 09/2019

Retour

Comments are closed.