Tagnamaro : lakan-drano 300 m voadio sy voasoroka

Mitohy hatrany ny ezaka ho fikojakojana sy fanadiovana ireo tambazotra fanondrahana tanimbary manerana an’ i Madagasikara izay ataon’ ny MAEP amin’ ny alalan’ ny Tagnamaro. Ho an’ ny faritr’ Analamanga dia nototonsaina ny asabotsy 31 aogositra 2019 teny amin’ ny Kaominina Fenoarivo, Fokontany Fenoarivo  izany hetsika izany. 300 m ny lakan-drano nodiovin’ ireo mpiasan’ ny MAEP niaraka tamin’ ireo topon’andraikitra sy ny mponina manodidina. Manondraka lemaka 200ha ny lakan-drano izay nodiovina sy nosorohina  ary mpamboly miisa 1200 no hisitraka ny hetsika izay notanterahina. Nohamafisina tamin’ izany fotoana izany ny fanentanana ireo tantsaha mpamokatra sy ireo mpampiasa rano  amin’ ny fikojakojana sy fikarakarana ireo tambazotra fanondrahana ny lemaka. Marihina hatrany fa fanadiovana sy  fikojakojana tambazotra fanondrahana lemaka 1 200 000 ha no tanjon’ ny Ministera amin’ ny alalan’ ny tagnamaro mandritra ny volana aogositra sy ny volana septambra

Tagnamaro: un canal de 300m curé et nettoyé dans la Commune de Fenoarivo

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation pour l’entretien des réseaux hydroagricoles, menée par le MAEP à travers le Tagnamaro, les agents du ministère accompagnés par les autorités locales et des paysans se sont réunis le samedi 31 aout 2019 dans le Fokontany de Fenoarivo / CR Fenoarivo  afin d’effectuer le curage et le nettoyage d’un canal de 300 mètres. Ce canal permet à la fois d’irriguer et de drainer près de 200ha de rizières dans la commune de Fenoarivo . Notons que le MAEP à travers cette campagne (Aout-septembre) vise l’entretien des réseaux hydro-agricoles de près de 1 200 000 ha de rizières.

Retour

Comments are closed.