Fanolorana ny lakana sy ireo kojakoja miaraka aminy.

Lien Youtube: https://youtu.be/aw_GIGw6jWQ

Fikambanana  mpanjono madinika miisa enina misehatra amin’ny fanaratoana amin’iny morotsirak’i Mahajanga iny no notoloran’ny Minisiteran’ny Fambolena,ny fiompiana ary ny jono lakana  27 manara-penitra sy kojakoja mifanaraka aminy toy ny salotra famonjena aina  miisa 54 ary harato maro.Tafiditra  indrindra amin’ny velirano faha 11 ny fitrandrahana sy fitantanana maharitra  ny harena anaty rano  izao hetsika natao izao.

Ho fampiroboaroboana ny jono sy ny harena anaty rano dia notoloran’ny Minisiteran’ny Fambolena,ny fiompiana ary ny jono fitaovana entina manatanteraka ny asa fihariany ireo mpanjono madinika mivondrona anaty fikambanana avy ao amin’ny  Faritra Boeny. Ho fiarovana ny tombontsoan’ireo mpanjono madinika dia zava-dehibe ny fanarahan-dalàna.

Anisany mamelona fianakaviana maro ny jono eto Mahajanga ary azo atao fidiram-bola tsara tokoa. Mba hampaharitra ity harena anaty rano ity dia zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana indrindra ny ala honko fitoerana sy fitomboan’ny hazan-drano.

Les petits pêcheurs sur la voie du professionnalisme !

Dans le cadre de la professionnalisation des pêcheurs, le Directeur du Cabinet du MAEP, RAMAROSON Lovatiana a procédé à la remise officielle de 27 pirogues calfatées et immatriculées, de 54 gilets de sauvetages et  des filets de qualité aux 06 associations de pêcheurs, le 05 août 2019 à Amborovy, Mahajanga.

Professionnalisation des petits pêcheurs

Pour l’exploitation durable et gestion durable des ressources halieutiques stipulée dans le velirano n°11, le MAEP à travers ses projets /programmes procède à la mise en œuvre de tous les stratégies qui tendent vers l’augmentation de la production. La petite pêche fait vivre une part importante de la population Malagasy. De ce fait, l’appui à la professionnalisation des petits pêcheurs  est une priorité pour le Ministère. Le système de calfatage a été adopté pour la rénovation des pirogues à cause de la protection de l’environnement, en effet ce système réduit le nombre de coupe de bois tout en renforçant l’étanchéité des pirogues et sa durabilité. Pour professionnaliser le métier de pêcheur, le MAEP a également distribué des gilets pour la sécurité des pêcheurs ainsi que des filets de qualité selon les normes aux 06 associations telles FITAMIMA (Petite plage), Zanandriaka (Belinta), Fikambananan’ny Mpanjono Mahajanga FMM (Antsahabingo), Ezaka (Antsanitia), Mihantra (Nosy Maurice) et FPTS (Tanambao sotema).

Le Directeur du cabinet du Ministère a encouragé les pêcheurs à s’adhérer à  des associations tout d’abord pour être en règle au niveau de la loi et de bénéficier également des appuis et des dons du Ministère.

Comments are closed.