Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono 2019

Nankalazaina tamin’ny fomba ofisialy ny Zoma 07 Jona 2019 teny amin’ny Lapan’ny fanatanjahan-tena Mahamasina ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ity hetsika ity ny Ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, RANARIVELO Lucien, sy ny solontena maharitry ny FAO eto Madagasikara, Patrice Tallah TaKoukam.

 Mbola tsy maharaka ny filàn’ny malagasy ny vokatra ronono eto an-toerana satria 195 taonina litatra ronono no afarana isan-taona na dia efa misy aza ny ezaka fanatsarana ny taranak’omby. Manoloana izany dia nametraka paikady ny Minisitera toy ny (i) fametrahana orinasa fikirakirana ronono sy ny tobim-piompiana omby lehibe, amin’ny alalan’ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny sehatra tsy miankina ; (ii) fanaovana fampanaraha entin-tanana na “insemination artificielle” sy fanafarana vavin’omby izay tsara fakana taranaka entina hampiakarana ny taha-pamokarana ; (iii) fanitarana ny fambolena vilon’omby ; (iv) fametrahana sampandraha manakaiky ny tantsaha mba ahafahana manampy azy ireo raha misy mampiahiahy amin’ny fahasalaman’ny biby. Ireo tanjona ireo dia tsy ho tratra raha tsy mitodika amin’ny fiompiana moderina sy midadasika isika hoy Andriamatoa Minisitra ary indrindra ihany koa ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny mpamokatra sy ny mpandraharaha. Ny andron’ny ronono dia sehatra iray hihaonan’ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny lalam-pihariana ronono ary fotoana entina hanentanana ny malagasy hanjifa ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy. Nomarihana tamin’ny « don-kopin-dronono » ihany koa ny fankalazana.

Pour la troisième année, le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, le Malagasy Diary Board et la FAO ont célébré la journée mondiale du lait le vendredi 7 juin 2019 au Palais des sports et de la culture à Mahamasina. Le Ministre du MAEP, RANARIVELO Lucien et le représentant résident de la FAO à Madagascar, Patrice Tallah TaKoukam ont honoré de leur présence la cérémonie.

Madagascar importe 195 Tonnes de lait par an dû à l’insuffisance de la production locale malgré les actions entreprises pour l’amélioration génétique. Pour promouvoir et dynamiser la filière lait et augmenter la production, le Ministère a mis en place une stratégie de développement de la filière lait telles (i) la promotion de l’entreprenariat et l’agribusiness, (ii) l’amélioration de la race de vache laitière par l’insémination artificielle et l’importation de génisses pleines, (iii) le développement et la vulgarisation des cultures fourragères, (iv) la structuration du circuit de commerce des produits ainsi que la mise en place de service de proximité de santé animale. Cette stratégie sera accompagnée par la modernisation de l’élevage, a affirmé Monsieur le Ministre, ainsi que la synergie et la collaboration étroite entre les différents acteurs de la filière.

Cet événement constitue une véritable plateforme d’échanges et de discussions entre les différents acteurs autour de la filière, de même, c’est une occasion pour faire connaître toutes les activités liées au lait et de sensibiliser la population à la consommation de lait et de produits laitiers. Cette journée de célébration a été marqué par le par le « don-kopin-dronono »

Retour

Comments are closed.