“Famokarana mifamatotra amin’ny tsena, fanoitra ho an’ny asa fihariana”

Hotanterahina ao Arivonimamo, faritra Itasy, ny faha 06, 07 ary ny 08 Jona 2019 ho avy izao ny andiany fahafito amin’ny tsenabe FANOITRA fanaon’ny fandaharanasa PROSPERER isan-taona, fandaharan’asa izay eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono. Manoloana izany indrindra dia nanatanteraka valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tao amin’ny efitra PPI Anosy ny zoma 31 mey 2019, ireo mpiandraikitra eo anivon’ny Ministera, ireo mpiandraikitra ao amin’izany fandaharan’asa izany ary ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny Chambre de Commerce et de l’Industrie, izay mpiara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana ity tsenabe ity.

 Lohahevitra mandritry ny tsenabe ny hoe “Famokarana mifamatotra amin’ny tsena, fanoitra ho an’ny asa fihariana”. Tanjona amin’ny fikarakarana ny tsenabe, ny hananganana vovonana mba hampiroboroboana ireo sehatra azo trandrahana ho fampivelerana ireo rohim-pihariana izay mitera-bokatsoa ho an’ireo mpisehatra mivantana voakasika, ary indrindra ho fampiroboroboana ny hetsika ara-barotra. Izany dia hampifandraisana sy hametrahana ny fiaraha-miombon’antoka maharitra eo amin’ireo sehatra madinika voakasika mivondrona anaty koperativa sy ireo mpandraharaha ara-barotra, amin’ny alalan’ny fampivadiana azy ireo.

Mandritry ny tsenabe dia hisy hetsika fanentanana maro toy ny fampiratiana sy fivarotana ireo vokatra ara-pambolena sy asa tanana, fifaninana fandrahoana sakafo mifototra amin’ny “bononoka”, filatroana hampirantiana ireo lamba landy, sns… ary indrindra ny laobary an-dasy, ka toy izao ny loha-hevitra amin’izany : (i) “Famokarana mifamatotra amin’ny tsena, fanoitra ho an’ny asa fihariana”, (ii) Informations sur les effets toxiques de l’utilisation de colorants et des produits chimiques dans l’artisanant et l’agriculture”.

————————————————

La 7ème édition de la foire FANOITRA du programme PROSPERER, un programme du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), aura lieu le 06, 07 et 08 Juin 2019 à Arivonimamo, Région Itasy. Pour cela, l’équipe du MAEP, les responsables au niveau du programme PROSPERER et les responsables au sein du Chambre du Commerce et d’Industrie Itasy a organisé un point de presse dans la salle PPI Anosy le vendredi 31 mai 2019.

Cette foire aura pour thème « Famokarana mifamatotra amin’ny tsena, fanoitra ho an’ny asa fihariana ». L’objectif sera de créer une plate-forme pour faire rencontrer les organisations de producteurs (OP) avec les Opérateurs de Marché (OM) afin de promouvoir les relations commerciales entre les deux entités (couple OP/ OM) et l’agrobusiness.

Durant les trois jours, les participants vont exposer et vendre les produits artisanaux et agricoles de la région. Des conférence- débats portant sur les thèmes de : « Famokarana mifamatotra amin’ny tsena, fanoitra ho an’ny asa fihariana »  et « Informations sur les effets toxiques de l’utilisation des colorants et des produits chimiques dans l’artisanat  et l’agriculture » seront également organisés, ainsi que des projections de films de sensibilisation et diverses animations : concours culinaire à base de « Bononoka », défilé de mode avec des tenues en soie, Hira gasy et Vakodrazana.

Source: Communication MAEP

Date: 31/05/2019

Retour

Comments are closed.