Asa Tagnamaro : La grande famille du MAEP à pied d’œuvre

La grande famille du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche conduite par son Ministre RANARIVELO Lucien s’est réunie le samedi 27 avril 2019 dans l’enceinte de la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche Analamanga à Nanisana pour effectuer son Asa Tagnamaro.

L’Asa « Tagnamaro » de ce samedi consistait à nettoyer la grande cour de la DRAEP Analamanga. Selon le Ministre c’était l’occasion pour les agents du ministère, venu en masse, d’inculquer les valeurs tels que le patriotisme, la prise de responsabilité, et la préservation du patrimoine. Cette action vue la contribution financière et matérielle des différents projets programme du MAEP ainsi que des partenaires du secteur privé.

Asa Tagnamaro: Mpiasam-panjakana tompon’andraikitra sy vanona

Nanatanteraka ny anjara asa tagnamaro ny asabotsy 27 aprily 2019 ny fianakaviambe ny Ministeran’ ny Fambolena, sy Fiompiana ary ny Jono, notarihan’ny Minisitra Fanoemzantsoa Lucien RANARIVELO.

Tetsy amin’ ny toera-piasana ny Foibe paritra Fambolena, sy Fiompiana ary ny Jono (DRAEP) Analamanga / Nanisana no nanatanterahana nanaovana izany hetsika izany . Fanadiovana ny tokotany be an’ ny DRAEP no natao nandritra io hetsika io. Nambaran’ny Atoa Minisitra fa izao hetsika izao dia natao fanamafisana ny fitiava-tanindrazana sy fikolokoloina ny fananana iombonana. Natao ihany koa izany mba hamerenana ao ampon’ ny mpiasa rehetra ny fandraisana andraikitra sy ny fahavonona mba ho olo mpirenena vanona. Nandray anjara tamin’ny fampitaovana(borety angady…) ireoTetikasa  sy Mpiara-miobon’antoka any amin’ nys ehatratsymiakina.

Comments are closed.