16 millions de dollars du programme DEFIS pour le FDA

Jeudi 05 mars 2019, un accord de financement a été signé entre le  Programme de Développement des Filières agricoles Inclusives (DEFIS) et le Fond de Développement Agricole (FDA) au siège du MAEP à Anosy. Cet accord porte sur un abondement du FDA d’un montant prévisionnel d’environ 16 millions de dollars pour 5 ans par le programme DEFIS et touchera 135 000 Exploitants Agricoles Familiale.

Le programme DEFIS et le FDA poursuivent des objectifs communs au service d’une même politique de développement agricole et de stratégie de développement des services agricoles à Madagascar. Ainsi, de par sa conception  le programme DEFIS s’appuiera au FDA pour la réalisation de ses objectifs en répondant aux besoins des paysans et pour pérenniser ses actions après la fin du programme.

Pour la première année d’exécution 2019, le programme DEFIS abondera le FDA d’un montant de 2 500 000 dollars. Le FDA financera environ 1170 projets et touchera  20 000 exploitants agricoles. Les activités contribueront à l’atteinte des objectifs du gouvernement comme l’autosuffisance en riz ou la promotion de l’accès aux marchés de nos produits.

Fifanaovan-tsonia fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny tetikasa FDA sy ny fandaharanasa DEFIS

Notanterahina ny zoma 15 martsa 2019, teny Anosy ny fifanaovan-tsonia fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny tetikasa FDA na ny famatsiam-bola ho an’ny tantsaha sy ny fandaharanasa DEFIS, ka mitentina 16 tapitrisa dolara eo ho eo, ny famatsiam-bola entin’ny fandaharanasa DEFIS ho an’ny FDA ao anatin’ny 5 taona. Ho amin’ ity taona  2019 ity dia 5 hetsy sy 2 tapitrisa dolara na (2 500 000 dollars) no hatokana ho amin’ny fanatanterahana ny tanjona dia ny fanohanana ireo  tansaha amin’ny fampiroboroboana ny famokarana mitodika amin’ny tsena, ka tantsaha miisa 20 000 no heverina hisitraka izany.Hohatao laharam-pahamehana araka izany ny fanampiana ny tantsaha araky ny filany sy ny fangatahany. Hojerena ny famokaran’izy ireo izay tokony hahafehy sy hamaly ny filan’ny tsena eo amin’ny kalitao sy habetsahana. Hisy ny fanamafisana ny fahaiza-manao, fizarana traikefa sy haitao, fanomezana fitaovana enti-mamokatra, fanomezana masomboly voafantiny sy nohatsaraina sns

Izany rehetra izany moa dia tafiditra indrindra ao anatin’ny politikan’ny fanjakana, sy ny veliranon’ ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA napetraka dia ny hatratrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo indrindra fa amin’ ny vary, eo ihany koa ny fanodinana ny vokatra ary ny fanondranana ny vokatra makany ivelany.

Date:15/03/2019

Retour

Comments are closed.