Passation de service entre les SG !

La cérémonie de passation de service entre le secrétaire général  sortant  du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), Monsieur  RAKOTOBE Tovondriaka Andriamanganiaina et le secrétaire général entrant Monsieur TILAHY ANDRIANARANINTSOA Désiré Gabriel  s’est tenue à Anosy le 12 mars 2019.

Famindrampahefana teo amin’ireo SG !

Notontosaina   anio faha-12 martsa 2019 tetsy Anosy ny fifamindrampahefana teo amin’ny sekretera  jeneralin’ny Minisiteran’ ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono taloha, Andriamatoa RAKOTOBE Tovondriaka Andriamanganiaina sy ny sekretera jeneraly vaovao Andriamatoa TILAHY ANDRIANARANINTSOA Désiré Gabriel. 

Comments are closed.