08 Martsa 2014 (EASTA- PRO Ambanja)

08 Martsa 2014 (EASTA- PRO Ambanja)

« Ecole d’Application des Sciences et Technique Agricoles et Promotion Rural Ambanja »

Ny Sabotsy 08 Martsa 2014, dia nankalazaina teto Ambanja ny andron’ny vehivavy aty eto amin’ny faritra DIANA, izay ivondronan’ny Distrika efatra: Diego, Ambilobe, Nosy be, Ambanja. Nanombohana io fankalazana io ny filaharam-be narahina dihy mirindra izay niainga teo amin’ny EPP Begavo ka niafara tao amin’ny Stade Ambanja.

Ho an’ny Distrikan’Ambanja manokana, ny fitsinjarana ny filaharana dia natao ho isaky ny kaominina izay samy  manana ny salovana nampiavaka azy. Koa izahay Vehivavy Mpianatra sy Mpiasa eto amin’ny EASTA-PRO dia niray dia tamin’ny vehivavy avy amin’ny kaominina Ambanivohitra Anstakoamanondro izay toerana iorenan’ny sekoly ho fanehoana ny fiaraha-miombona. Tao amin’ny stade moa no nisian’ireo fandraisam-pitenenana maro samihafa ary koa fampiratiana ireo taozavatra asa tanan’ny vehivavy, ny tolakandron’io kosa dia nisy fifaninanana mitsinjaka eo amin’ny samy vehivavy izay natao teo anoloan’ny biraon’ny Distrikan’Ambanja. Amin’ny maha samihafa fihaviana anay dia tena nahitanay taratra n y fahaizan’ny vehivavy avy aty amin’ny faritra avaratra indrindra eto amin’ny Région Diana ny maha izy azy ireo; izay azo lazaina fa tsy latsa-danja amin’ireo faritra hafa hisian’ny firaisan-kina sy fahaiza-mifaly.

Hirariana mba ho tanteraka soa aman-tsara koa ny fankalazana ny 08 Martsa 2015 nyRégion DIANA izay ho tanterahina any amin’ny Distrikan’Ambilobe.

Source: RAKOTOARISAINA Rojo

RETOUR