FANATSARANA NY FITANTANANA NY JONO AO TOLIARA

Mampitaraina ny mpanjono sy mpiandriaka madinika ao amin’ny faritr’i Toliara amin’izao fotoana ireo sambo miisa 6, avy amin’ny orin’asa MAPRO SUD (orin’asa sinoa) izay mampiahiahy ny rehetra. Anisan’ny Tanjona iray lehiben’ny fitondram-panjakana  moa ny ahafahan’ny mpanjono madinika mivelona ara-dalana satria mahatratra 1 500 000 eo ho eo ny vahoaka madinika miaina sy mivelona amin’ny fanjonoana amin’izao fotoana. […]

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche © 2019 DSI/MAEP