DEFIS, FORMAPROD et PROSPERER adoptent l’approche FBS et CBS. DEFIS, FORMAPROD et PROSPERER adoptent l’approche FBS et CBS.

DEFIS, FORMAPROD et PROSPERER adoptent l’approche FBS et CBS. 

Le MAEP et l’OFCF à la rescousse des pêcheurs artisanaux de Toamanina. Le MAEP et l’OFCF à la rescousse des pêcheurs artisanaux de Toamanina.

Le MAEP et l’OFCF à la rescousse des pêcheurs artisanaux de Toamanina. 

Tohana ho an’ireo mpanjono madinika Tohana ho an’ireo mpanjono madinika

Tohana ho an’ireo mpanjono madinika 

Fandaharanasa RINDRA, nanolotra fitaovana ho an’ ny sampan-draharaha maromaro ao amin’ ny MAEP Fandaharanasa RINDRA, nanolotra fitaovana ho an’ ny sampan-draharaha maromaro ao amin’ ny MAEP

Fandaharanasa RINDRA, nanolotra fitaovana ho an’ ny sampan-draharaha maromaro ao amin’ ny MAEP 

Abatoara manara-penitra ao Antsirabe: napetraka ny vato fototra Abatoara manara-penitra ao Antsirabe: napetraka ny vato fototra

Abatoara manara-penitra ao Antsirabe: napetraka ny vato fototra 

Fitandrovana sy fikajiana ny atodin-trondro: antoky ny fahatsaran’ny vokatra Fitandrovana sy fikajiana ny atodin-trondro: antoky ny fahatsaran’ny vokatra

Fitandrovana sy fikajiana ny atodin-trondro: antoky ny fahatsaran’ny vokatra 

Fiaraha-miasan’ny Vondrona Eropeanina sy ny MAEP Fiaraha-miasan’ny Vondrona Eropeanina sy ny MAEP

Fiaraha-miasan’ny Vondrona Eropeanina sy ny MAEP 

Signature du Projet FANDROSO, une collaboration entre l’Union Européenne et l’Etat Malagasy Signature du Projet FANDROSO, une collaboration entre l’Union Européenne et l’Etat Malagasy

Signature du Projet FANDROSO, une collaboration entre l’Union Européenne et l’Etat Malagasy 

Fametrahana ny CSP Nosy-be Fametrahana ny CSP Nosy-be

Fametrahana ny CSP Nosy-be 

Teknisianina vaovao miisa 106 hanampy tosika ny tantsaha Teknisianina vaovao miisa 106 hanampy tosika ny tantsaha

Teknisianina vaovao miisa 106 hanampy tosika ny tantsaha 

ACTUALITES